Impressum

kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises
KohleWelt
- Museum Steinkohlenbergbau Sachsen -
Pflockenstraße 28
09376 Oelsnitz/Erzgeb.
Deutschland

Ředitel:
Jan Färber

Telefon: 037298 9394 - 0

www.kohlewelt.de
info@kohlewelt.de

Hornické muzeum je součástí zařízení kul(T)our –Betrieb Krušnohorského okresu.

Osoba zodpovědná za obsah:
Jan Färber
info@kohlewelt.de

KONCEPCE, DESIGN

Haus E / alltag & anders
Majitel Frank Müller

Brückenstr. 13
09111 Chemnitz
Deutschland

Telefon: +49 (0)371 90985-0
E-Mail: kontakt@haus-e.de
Internet: haus-e.de

IMPLEMENTACE / PROGRAMOVÁNÍ

POSTYOU
Digital- & Filmagentur

Obere Hauptstraße 17
09235 Burkhardtsdorf (Chemnitz)
Deutschland

Telefon: 03721 274 38 91
E-Mail: kontakt@postyou.de
Internet: postyou.de, postyou-kameraverleih.de

Naše služby:
Shopware agentura, Reklamní agentura Chemnitz, Contao agentura

FOTOGRAFIE

Gregor Lorenz, Arndt Gaube, Bianca Bene, Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge, Bernd Franke

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / PRÁVNÍ PŘEDPISY:

Autorské právo a právo ochranných známek:

Autor se snaží dodržovat a uvádět autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, nebo, pokud je to možné, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby byly identifikovány všechny známé zdroje a místa původu prezentovaných obrazových nebo textových dokumentů. Pokud se osoby nebo zájmové skupiny domnívají, že byla porušena jejich autorská práva, přestože byl uveden zdroj, žádáme je, aby zaslali krátký a bezproblémový e-mail, po jehož odeslání budou všechny soubory, které jsou předmětem stížnosti, neprodleně odstraněny. Všechny značky a ochranné známky uvedené na těchto webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Použití na těchto webových stránkách samo o sobě neznamená, že použité soubory nejsou chráněny příslušnými právy třetích stran!


Obsah online nabídky:

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně autora nedošlo k prokazatelnému úmyslnému zavinění nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale přerušit její zveřejňování.


Reference a odkazy:

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti nastala pouze tehdy, pokud by autor o obsahu věděl a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních webových stránkách autora, jakož i na externí příspěvky v knihách hostů, diskusních fórech a emailech založených autorem. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránek, na které je odkazováno, a nikoli strana, která na danou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti:

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli na tuto stránku odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.


Upozornění:

Toto Impressum platí i pro prezentaci Hornického muzea Oelsnitz/Erzgebirge na facebooku.