Výstava

Výstava

Sbírka krušnohorského krajinného umění uchovává a prezentuje umělecké dědictví Krušných hor. Jejím cílem je zvýšit povědomí místních obyvatel i návštěvníků o specifikách tohoto regionu. V galerii na zámku Schlettau se pravidelně konají speciální výstavy ze sbírky, někdy doplněné externími zápůjčkami. Kromě toho se na různých místech Saska pravidelně konají výstavy dočasné.

 

Výstavy jsou věnovány významným uměleckým osobnostem nebo různým aspektům sbírky. Jednotlivé výstavy věnované Rudolfu Manuwaldovi, Kurtu Teubnerovi, Carlu-Heinzi Westenburgerovi, Ernstu Heckerovi, Rolfu Schubertovi nebo Georgu Höhligovi představují již významná životní umělecká díla. Obsáhlé skupinové výstavy s díly z vlastních sbírek muzea a externími zápůjčkami přiblížily veřejnosti zajímavá témata jako hřebenová krajina, průmyslový a hornický region nebo obyvatele Krušných hor.